EVENEMENTEN

PWW BIJEENKOMSTEN

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de vrouwen steun bij elkaar vinden en minder "leunen" op PWW. Self-empowerment, het zelf op zoek gaan naar oplossingen en het onderling steunen van elkaar, staat voorop.

PWW levert het podium waarop deze vrouwen met elkaar in contact komen.

Enkele keren per jaar komen circa 25 tot 30 vrouwen bij elkaar in PWW-meetings waarbij ze ook hun kinderen meenemen. Meestal vinden deze ontmoetingen plaats op een vaste plek. Eens per jaar probeert PWW een heel weekend te organiseren.

Vaak praten vrouwen op deze bijeenkomsten wat gemakkelijker over gevoelige issues, zoals de gezondheid van hun kinderen, seksualiteit, het vertellen van het nieuws aan partners of familieleden en ga zo maar door. Wel merken we dat vrouwen vaak toch op hun hoede blijven, wat een logisch gevolg is van de ervaringen die zij hebben opgedaan. Feit is wel dat alle vrouwen weten van elkaar dat ze hiv hebben en dat ze toch lotgenoten zijn.

Je ziet dan ook vaak dat vriendschappen worden gesloten en dat ze elkaar ook buiten de bijeenkomsten ondersteunen. Overigens draait het bij deze bijeenkomsten niet alleen om hiv, dat zou ook te zwaar zijn.

We besteden veel aandacht aan lekker eten, muziek en dans, zaken die mensen met elkaar verbinden

Zomer Weekend 2015 weer een groot succes!

Ons laatste evenement was een lang weekend samen. Iedereen kwam op vrijdag middag en bleef tot en met zondag. Het blijven slapen is echt gezellig en creëert een band met elkaar.

maaltijd

We bereiden de weekends goed voor en proberen leuke en originele activiteiten te bedenken. Zo als deze, waar het meisje moet proberen om de balloon te pakken die ge